ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΕΞΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Κ.Ε.Δ.Ω.)

08/02/202358

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, έξι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ), οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες της Επιχείρησης με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών οι τρείς πρώτοι εξ αυτών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας η τέταρτη εξ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Καταμετρητών Ύδρευσης ο τελευταίος εξ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας την Κ.Ε.Δ.Ω. να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 3 Μαΐου 2023.

58 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×