ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

14/11/2023

Παραμένει στην θέση εργασίας της στο Δήμο Μεταμόρφωσης, δυνάμει προσωρινής διαταγής, μια συμβασιούχα – εργαζόμενη η οποία απασχολούταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου  με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το Δήμο Μεταμόρφωσης να την απασχολεί στη θέση εργασίας της καταβάλλοντας της τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 15 Μαΐου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×