ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

17/11/2023

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους στο Δήμο Σαρωνικού, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχοι – εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η πρώτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ο δεύτερος εξ’ αυτών.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σαρωνικού να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×