ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

13/06/2023

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  ηλικίας 55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων η πρώτη εξ αυτών και ΥΕ Σιδηρουργών ο δεύτερος εξ αυτών. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους τους υπολείπονται δύο έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 29 Μαρτίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×