ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΕΞΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

15/06/2023

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, έξι συμβασιούχες – εργαζόμενες στο Δήμο Παλλήνης, οι οποίες απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεως ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παλλήνης να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2023.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×