ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

24/01/2024

Επιστρέφει στη θέση εργασίας της, δυνάμει προσωρινής διαταγής, μια συμβασιούχα – εργαζόμενη στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, η οποία απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην συγκεκριμένη εργαζόμενη υπολείπονται τέσσερα έτη για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία της, το γεγονός ότι στην ηλικία της είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτήν, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής της εργαζομένης, υποχρεώνοντας τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να την απασχολεί στη θέση εργασίας της, καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές της, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της, η οποία προσδιορίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×