ΣυμβασιούχοιΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

21/11/2023

Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, επτά συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η πρώτη, ο πέμπτος, η έκτη και η έβδομη εξ’ αυτών, με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ο δεύτερος και η τρίτη εξ’ αυτών και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού η τέταρτη εξ‘ αυτών. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους υπολείπονται τέσσερα με πέντε έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 12 Φεβρουαρίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×