ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67.

14/02/20230

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών / Οικοδομών. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη κλείσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ενώ τους υπολείπονται δύο έτη για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβανομένων υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για τις 2 Ιουνίου 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×