ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

27/07/2023
Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τέσσερις συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, οι οποίοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Πληρωφορικής οι δύο πρώτοι εξ αυτών, την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού η τρίτη εξ’ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η τελευταία εξ αυτών.
Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 29 Μαρτίου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×