ΣυμβασιούχοιΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ 12 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

26/07/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δώδεκα συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στο Δήμο Κηφισιάς, οι οποίοι απασχολούνταν δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα οι πρώτοι τεσσερις εξ’ αυτών απασχολούνταν με την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών, ο πέμπτος εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών, η έκτη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, η έβδομη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΠΕ Αρκιτεκτόνων Μηχανικών, η όγδοη εξ αυτών με την ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, η ένατη εξ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού και οι τρείς τελευταίοι με την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, οι οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 26 Απριλίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×