ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

29/09/2023

Με την πολύτιμη βοήθεια του Δημάρχου Χαλανδρίου κ. Συμεών Ρούσσου, ο οποίος για άλλη μια φορά στάθηκε δίπλα στους συμβασιούχους – εργαζόμενους του Δήμου, έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πέντε συμβασιούχων του Δήμου Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4998/2023 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών παραμένουν στην υπηρεσία πέντε συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Πολιτική Προστασία του Δήμου με ειδικότητες εργατών Πολιτικής Προστασίας και Κηπουρών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν τους εργαζόμενους με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα των εργαζομένων, διατάσσοντας να απασχοληθούν στη θέση τους και στα καθήκοντά τους, με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτών των νομίμων αποδοχών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς τον ορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ισχύος του ασφαλιστικού μέτρου. Τούτο, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου: «οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, πλην των ρητά αναφερόμενων στον νόμο αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί αγωγής για την κύρια υπόθεση (όπως λ.χ. ορίζεται στο άρθρο 730 ΚΠολΔ για την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης), ισχύουν μέχρι να ανακληθούν (βλ. σχετικά και Μ. Μαργαρίτης ΕρμΚΠολΔ άρθρο 698, εκδ 2018, σελ 163), ενώ τα άρθρα 695 και 698 του ΚΠολΔ, που ορίζουν το μεν πρώτο την προσωρινότητα της ισχύος του ασφαλιστικού μέτρου, το δε δεύτερο την υποχρεωτική ανάκληση του ασφαλιστικού μέτρου, αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπαγόμενοι στο άρθρο 3 του ΑΚ και δεν δύναται να αποκλειστούν από την ιδιωτική βούληση».

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×