ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

28/06/2023
Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, τρείς συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Παιανίας, οι οποίοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων η πρώτη εξ αυτών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών η δεύτερη εξ’ αυτών και ΠΕ Πληροφορικής ο τελευταίος εξ αυτών.
Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παιανίας να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2023.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×