ΣυμβασιούχοιΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

17/07/2023

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, εννέα συμβασιούχοι – εργαζόμενοι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι οποίοι απασχολούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε μακροχρόνια ανέργους  ηλικίας 55 – 67 ετών (υποψήφιους συνταξιούχους), σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 28286/450/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 207/Β/2017) με διάφορες ειδικότητες στις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα η πρώτη εξ’ αυτών απασχολούνταν με την ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων – Φοροτεχνικών, ο δεύτερος εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, οι τρίτη και τέταρτη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, η πέμπτη εξ’ αυτών με την ειδικότητα ΔΕ Κλητήρων, ο έκτος και ο έβδομος με την ειδικότητα ΥΕ Οικοδόμων, ο όγδοος με την ειδικότητα ΥΕ Σιδηρουργών και ο τελευταίος εξ’ αυτών με την  ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους τους υπολείπονται λίγα χρόνια για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους, το γεγονός ότι στην ηλικία τους είναι αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί νέα εργασία, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς, δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε για τις 26 Απριλίου 2024.

white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×