ΣυμβασιούχοιΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

20/06/2023
Παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει δύο προσωρινών διαταγών, τρείς συμβασιούχες – εργαζόμενες με συμβάσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, οι οποίες απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η πρώτη εξ αυτών και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας οι άλλες δύο εξ αυτών.
Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 29 Μαρτίου 2024.
white-logo
Βασιλέως Γεωργίου Β' 52, Παιανία 19002
21 5545 7272

Follow us:

ΤΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε με εμπειρία και εξειδίκευση υποθέσεις Υπαλληλικού & Εργατικού Δικαίου, είμαστε δίπλα σας σε κάθε περίπτωση.

Copyright © Tampakos 2022

×